De manipuladors i manipulats

Si hi ha un poble manipulat que de ben segur ocupa un lloc destacat a l’escala mundial de pobles manipulats aquest és sens dubte el poble català. Consegüentment, si hi ha manipuladors professionals, a sou, que de ben segur ocupen un lloc destacat a l’escala mundial de manipuladors professionals a sou, aquests són sens dubte els polítics catalans –que no són altra cosa que una troupe de polítics espanyols, com bé palesa el fet que tinguin el cul assegut a les cadires de les institucions del Regne d’Espanya no pas per a fer possible que Catalunya reuperi la llibertat, com fan creure (recordem llur vocació manipuladora), sinó per a evitar-la tot gaudint alhora (atesa la manipulacio del poble, que encara els segueix) d’una nòmina i una popularitat que no haurien assolit mai en altres circumstàncies.

I és que hi ha una mica de cada cosa –manipuladors i manipulats–, i si hom no s’ho mira així, si hom no reparteix joc –ara aquí, ara allà; ara aquests, ara aquells– o bé forma part del col·lectiu de manipuladors –n’hi ha molts: des de periodistes fins a catedràtics– o bé del de manipulats que hi han caigut de quatre grapes –no ser conscient de la mentida n’és la principal característica– i, consegüentment, en comptes de palesar ben clarament i nítida la flagrant contradicció entre els fets que porten a terme i les paraules que des de la trona emeten, no s’adona de res i els continua seguint, escoltant i estimant talment com si fossin dels seus, talment com si no s’haguessin guanyat tota la vida de fer de polítics espanyols, talment com si la tardor del 17 no haguessin fet el servei més gran que ningú no ha fet a la unitat i pervivència del Regne d’Espanya durant els últims 40 anys, talment com si fossin independentistes, talment com si en algun moment haguessin sigut presos polítics, exiliats, perseguits o proscrits.

Però com vols que les elits espanyoles persegueixin realment llurs treballadors? Com vols que realment corrin el risc de deixar que el poble català tingui a l’abast de la mà donar suport a un partit realment independentista, integrat per polítics catalans lliures, amb l’ànim de fer que el nostre país recuperi la sobirania i per tant deixi d’estar ocupat, amb tot el que això comporta? Ah, que et pensaves que eren una colla de polítics independentistes i atès que no ets independentista els odiaves amb la mateixa intensitat que els independentistes els estimàvem? Així t’han aixecat la camisa tant com a nosaltres; així, això de la manipulació no és exclusiu dels catalans; així, això de la manipulació és una cosa ben espanyola i, com a tal, no només afecta 7.500.000 de persones sinó 47.000.000.